Med er hjälp gör vi skillnad

16 januari 2023 14:51

På 35 olika platser runt om i våra bostadsområden står det insamlingskärl i vilka du som hyresgäst kan återvinna textilier. Det är ett flerårigt samarbete mellan oss på Svenska Bostäder och Human Bridge, en biståndsorganisation som utför materialrelaterade projekt.

Grön textilinsamlingsbehållare med Human Bridge logotyp

Under 2022 har ni lämnat in totalt nära 103 ton textilier! Allra mest har lämnats in utanför Lindra Second Hand i Kärrtorp, med Barnängsgatan på Södermalm på en andraplats. Tillsammans har insamlingsplatserna i Söderort stått för över hälften av den insamlade vikten.

Human Bridges samlar in, reparerar och skickar ut kläder och sjukvårdsutrustning som bistånd till de platser i världen där behovet är som störst. Kläder som är i användbart bruk säljs via Lindra Second Hand eller sänds ut till humanitära insatser i Afrika, Östeuropa och Mellanöstern. Resterande textilier säljs till den internationella sorteringsindustrin och delas upp för återbruk eller återvinning.

Allt överskott vid försäljning går till biståndsinsatser i form av kläder, sjukvårdsutrustning och handikapphjälpmedel.

Textilier har stor påverkan på miljön och klimatet, men återvinns sällan. Varje svensk köper i snitt 14 kilo textilier per år. Av dessa hamnar 8 kilo i hushållssoporna.[1] Genom att möjliggöra för våra hyresgäster att enkelt lämna in sina textilier för återbruk eller återvinning gör vi det enklare för dem att göra en insats för miljön, spara på jordens resurser som vatten och energi samt minska kemikalieanvändningen runt om i världen.