Bovärdar blir kundvärdar

27 april 2023 15:55

Vi vill ge alla en möjlighet att komma till tals och påverka. Varje år skickar vi därför ut en kundundersökning till ungefär en tredjedel av alla hyresgäster. Nu har vi ändrat på förvaltningsavdelningen organisation för att kunna hjälpa hyresgästerna bättre.

Svenska Bostäders kundundersökning skickas ut till omkring 10 000 hyresgäster varje år. Våra hyresgästers tankar och synpunkter är viktiga för oss. När vi gått igenom resultatet har vi sett att hyresgästerna önskar snabbare hjälp från oss och bättre återkoppling på ärenden.

Vi har lyssnat och sett över vår förvaltningsavdelning, som vi nu organiserat om. Tidigare hade hyresgästerna mest kontakt med bovärdarna. Men nu får varje bostadsområde ett eget team med kundvärdar, servicevärdar, fastighetsreparatörer, besiktningsansvariga, förvaltningskoordinator och områdeschef. Områdesteamen har också hjälp av trädgårdssamordnare, fastighetsingenjörer och ombyggnadskoordinatorer.

Den 8 maj är nya organisationen med områdesteamen på plats. Och vi hoppas kunna hjälpa våra hyresgäster snabbare och bättre.