Svenska Bostäder på plats 38 i undersökningen Sveriges Mest Attraktiva arbetsgivare 2022

21 juni 2022 15:34

När employer branding-företaget Universum genomförde undersökningen Sveriges Mest Attraktiva arbetsgivare 2022 hamnade Svenska Bostäder på plats 38. En klättring på listan sedan 2020.

Nummer 38 illustration

Universum genomför årliga undersökningar som besvaras av unga yrkesverksamma och studenter. I Sverige genomförs två större undersökningar; med studenter och med yrkesverksamma. Årets studentundersökning besvarades av drygt 25 000 personer. Mätningen visar vad studenter tycker om arbetsgivare och vad de prioriterar vid val av framtida arbetsplats. Och inte minst vilka som är Sveriges mest attraktiva arbetsgivare 2022.

De högskoleingenjörer som svarade i undersökningen placerad oss på plats 38 över den mest attraktiva arbetsgivaren i vårt land. Det är en förbättring sedan 2020 då vi hamnade på plats 55.

– Det är glädjande att fler och fler uppskattar Svenska Bostäder som en attraktiv arbetsgivare och jag hoppas att vi kan klättra ytterligare på listan, säger Linnéa Tysk, HR-partner på Svenska Bostäder.