Svenska Bostäder får en miljon kronor för innovationsprojekt

1 november 2021 13:07

Svenska Bostäders innovationsprojekt Räkna med hållbarhet får över en miljon kronor från Sveriges innovationsmyndighet Vinnova. Projektet som samlar allmännyttiga bolag från hela Sverige ska ta fram en modell för hur social hållbarhet kan värderas i kronor och ören.

Skolelever i Bredäng

Svenska Bostäder har initierat innovationsprojektet ”Räkna med hållbarhet” – ett samverkansprojekt som söker nya vägar framåt i utvecklingen av ett ekonomiskt och socialt hållbart samhälle.

– I allmännyttan har vi under lång tid sett sambandet mellan välmående bostadsområden och goda förutsättningar för en ekonomiskt effektiv fastighetsförvaltning. Med det här projektet ska vi visa att det är långsiktigt lönsamt att agera socialt hållbart. ”Räkna med hållbarhet” är ett led i vårt arbete med att bygga livskraftiga bostadsområden samtidigt som vi stärker vår affärsmässighet, säger Stefan Sandberg, vd på Svenska Bostäder.

– Det här arbetet är en viktig pusselbit i att stärka vår roll som hållbar samhällsutvecklare. Att dessutom få göra projektet tillsammans med ett gäng andra riktigt duktiga organisationer från olika delar av landet, borgar för att vi tar oss framåt både snabbare och bättre. Vi tror helt enkelt på att vi tillsammans utvecklar bättre hållbara lösningar, säger Stefan Sandberg.

Syftet med projektet är att utforska möjligheterna att ta fram en standardiserad investeringsmodell som tar hänsyn till både sociala och ekonomiska värden genom att värdera nyttan av sociala insatser i ekonomiska termer.

Projektet ska underlätta för framtida investeringar i social hållbarhet med hjälp av data från de medverkande bolagen Svenska Bostäder, Familjebostäder i Göteborg, Helsingborgshem och Uppsalahem. Projektet startar under november 2021 och genomförs tillsammans med Malmö universitet, Ramboll och Sveriges Allmännytta. Malmö stad, Familjebostäder i Stockholm samt Boverket ingår i projektets referensgrupp.