Svenska Bostäder är en av Sveriges bästa arbetsplatser

25 mars 2021 08:10

Det är Great Place to Work som för nittonde året i rad har utvärderat och listat de organisationer som har bäst arbetsplatskultur i landet.

Svenska Bostäder är ett Great Place to Work
Svenska Bostäder är ett Great Place to Work.

Grunden för att komma med på listan över Sveriges Bästa Arbetsplatser är att medarbetarna har en positiv upplevelse av sin arbetsplats. Det mäts genom en medarbetarundersökning med fokus på vilken trovärdighet, rättvisa, respekt, stolthet och kamratskap som råder på arbetsplatsen.

Jag är så glad över resultatet, framförallt för att det visar på vilket stort engagemang och fint arbete alla har bidragit med under året, säger Stefan Sandberg, vd på Svenska Bostäder.

Det goda arbetet ger resultat


Mätningen följs även upp med en utvärdering av ledarskapet för att se hur cheferna bland annat inspirerar, visar uppskattning, firar framgångar och utvecklar sina medarbetare.

Jag blev stolt när jag fick veta att Svenska Bostäder återigen platsar på listan för en av Sveriges bästa arbetsplatser. Vi jobbar aktivt för att skapa en positiv företagskultur och ledarskapsutveckling. Det här är ett kvitto på att vi fokuserar på rätt saker, säger Fredrika Andersson, HR-chef på Svenska Bostäder.

Fakta om Sveriges Bästa Arbetsplatser


Sveriges Bästa Arbetsplatser fördelas över tre listor: stora organisationer med över 250 anställda, medelstora organisationer med 50250 anställda och små organisationer med 2049 anställda. Svenska Bostäder tillhör listan för stora organisationer.

Medarbetaundersökningen genomfördes under perioden 30 september – 14 augusti 2020. De här fem frågorna fick högst omdöme från medarbetarna:

  • 91 % - Medarbetarna ges mycket ansvar
  • 89 % - Vi har tillgång till bra förmåner
  • 87 % - Ledare/chefer litar på, utan att hela tiden kontrollera det, att medarbetarna gör ett bra jobb
  • 87 % - När man börjar här blir man väl mottagen
  • 82 % - Mitt arbete är meningsfullt – det är inte ”bara ett jobb”

Great Place to Work frågar varje år 11,5 miljoner medarbetare från över 10 000 organisationer i 90 länder om hur de upplever arbetsplatskulturen. Inför årets ranking har 23 074 medarbetare runtom på svenska arbetsplatser svarat på undersökningen.

Läs mer om hur det är att arbeta hos oss i vår kulturbok.