Hyresavi för april

15 mars 2021 11:14

Som vi tidigare har berättat är årets hyresförhandling klar. Hyreshöjningen på 1,75 procent gäller från och med 1 mars 2021.

Vårblommor i Vårberg

hyresavin för april redovisas höjningen för mars som Retroaktiv hyra medan höjningen för april och framåt redovisas under Hyra bostad. Med anledning av denna förändring skickar vi även hem månadens hyresavi till dig som har valt autogiro.

Vänligen notera att på den fysiska hyresavin så redovisas den retroaktiva höjningen för mars under perioden 20210401-20210430.