Svenska Bostäder säljer tre fastigheter

6 maj 2021 15:54

Svenska Bostäders styrelse har gett oss i uppdrag att identifiera fastigheter som saknar strategisk betydelse för oss och avyttra dem.

Eftersom vår kärnverksamhet är att förse stockholmarna med bra bostäder och trygga bostadsområden kommer vi att sälja följande fastigheter:

Ribe 170
Helsingfors 5
Tofslärkan 7

Dessa fastigheter innehåller inga bostäder och de ligger avsides från vårt övriga bestånd.