Likabehandling – du är någons arbetsmiljö

5 maj 2021 06:00

Vi strävar efter att alla ska känna sig inkluderade och att vi jobbar i en jämställd och jämlik miljö, både internt och externt.

Likabehandling – du är någons arbetsmiljö

För oss på Svenska Bostäder innebär likabehandling att skapa en motiverande arbetsmiljö och synliggöra samband mellan frågor kring samhörighet, samarbete, konflikt, värdegrund och värderingar, berättar Lina Bergström, HR-Partner.

Vi är varandras arbetsmiljö
I mars bjöd Distrikt Järva in alla sina medarbetare till en föreläsning i ämnet ”Likabehandling, mångfald och motivation”.

- Vi hade bra diskussioner och för många är detta självklart, men det är viktigt att vi hela tiden pratar om ämnet, säger Emil Westerdahl, Distriktschef Järva.

- Vi behöver stanna upp och reflektera över att vi faktiskt är varandras arbetsmiljö och att tillsammans med våra olikheter kan vi skapa en arbetsplats som är i världsklass, summerar Emil Westerdahl.