Vi firar Rinkeby som fyller 50 år

16 april 2021 08:48

I år är det femtio år sedan Rinkeby centrum invigdes. Ett fullspäckat och covid-anpassat program planeras för jubileumsåret. Alla aktiviteter samlas på stadens nya webbplats upplev.stockholm.

Rinkeby invigdes 1971 som en del av det så kallade miljonprogrammet med målet att bygga bort dåvarande bostadskris i Sverige. Idag är det en stadsdel som blivit hem för människor från världens alla hörn, med Rinkeby torg och Rinkebystråket som centrala mötesplatser.

Rinkebys historia är full av minnen från festivaler, karnevaler, poetry slam, bokmässor och fina besök av gäster från hela världen. Foton och berättelser finns bevarade i Rinkebyarkivet som görs tillgängligt för fler under året och digitaliseras av feriearbetande ungdomar. Tillsammans med en rad aktörer planeras firandet under jubileumsåret.

– Svenska Bostäders uppdrag sträcker sig längre än till att förvalta våra bostäder och gårdar. Vi jobbar även med social hållbarhet som sommaraktiviteter och samarbeten med olika föreningar. I samverkan med stadsdelsförvaltningar, andra bostadsbolag och aktörer på Järva är vi stolta över att under paraplynamnet Rinkeby 50 år kunna erbjuda covid-säkra aktiviteter som stadsvandringar, sommartorg och utställningar under året, säger Emil Westerdahl, distriktschef på Järva.

– Jag önskar Rinkebyborna ett fantastiskt firande och att det särskilt kan inge hopp, stolthet och framtidstro hos alla unga i stadsdelen. Från stadens sida jobbar vi mycket med att bostadsområden, torg och mötesplatser ska vara trygga för alla Rinkebybor och vi ser nu förbättringar på många områden, säger finansborgarrådet Anna König Jerlmyr.

Innehållsrikt program presenteras på ny webbplats

På en helt ny webbplats presenteras programmet för firandet av Rinkeby tillsammans med en rad andra satsningar runt om i Stockholm. Programmet kommer att uppdateras löpande. Vissa programpunkter kan även upplevas på själva webben, till exempel utställningen Välkommen till Rinkeby. Jubileumsåret kommer också att bjuda på:

  • stadsvandringar i Rinkeby med guide från Stadsmuseet
  • föreställningar med Parkteatern i parkleken Rinken
  • stadens ”Sommartorg” på Rinkeby torg från maj till oktober
  • inbjudna gäster som delar berättelser ur Rinkebys historia under Järvaveckan Live
  • aktiviteter på biblioteket, bland annat glimtar från alla de besök Rinkeby fått av Nobelpristagare litteratur tack vare författaren Gunilla Lundgren
  • utställning om Rinkebys historia på medborgarkontoret med bland annat den unika Rinkebyhästen
  • fotoutställning i Kungsträdgården som hyllar Rinkeby 50 år

Besök upplev.stockholm

Aktörer och samarbetspartners

Stockholms stad genom Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning, Familjebostäder, Svenska bostäder, Stockholmshem, Trafikkontoret och Kulturförvaltningen
Fastighetsägare i Järva, HSB, ByggVesta
Centrumägare Fastpartner
Polisen