Ola Wickman, Chef kommersiell uthyrning och bostäder

Tel: 08-508 378 05
e-post: ola.wickman@svenskabostader.se