Upprustningen av Kärrtorp Centrum är klar

28 september 2021 09:24

Under de senaste åren har Kärrtorp Centrum rustas upp och i somras stod centrumet färdigt. Ny markbeläggning, ny belysning, fler sittplatser och nya bostäder är några av förändringarna.

bänkar torg solig dag Kärrtorp centrum

Under 2015 fick medborgarna i Kärrtorp vara med att tycka till om utformningen av Kärrtorp Centrum under en medborgardialog. Boende och besökare hade möjlighet att lämna in synpunkter, delta i workshops och testa sina idéer på plats. Dialogen låg sedan till grund för den nya utformningen av centrumet.

De senaste åren har nya bostäder byggts i och runt omkring centrumet och Stockholms stad har rustat upp Kärrtorpsplan, busstorget och anslutande gångvägar och trappor. Träden, dammen och stenbeläggningen har varit grunden i att skapa nya mötesplatser. Fler planteringar och sittplatser har tillkommit. Under upprustningen var det också viktigt att behålla centrumets karaktär och att behålla och förstärka den tidstypiska 1950-talskänslan.

Belysningen är ny och utformad för att ytterligare höja trygghetskänslan i centrum. Dessutom har den stora trappan tillgänglighetsanpassats så att det numer går att komma upp med både rullstol och barnvagn.

I somras stod centrumet färdigt och vid det omgjorda busstorget finns nu 90 nya bostäder. Vid Lågskärsvägen och Söderarmsvägen bygger Svenska Bostäder 72 nya bostäder, som är färdiga för inflytt nästa höst.