Grönt kulturstråk byggs i Husby

22 september 2021 13:49

Från Husby Centrum ner till Husby gård sträcker sig nu ett gångstråk som upprustats till en trygg och upplevelserik miljö. Området kännetecknas av den gröna färgen och belysningen som lyser upp sittplatser, blomplanteringar och nya träd.

Gröna bänkar längs med kulturstråket

Vid Husby centrum börjar stråket vid torget intill Husbygårdsskolan och Kulturskolan. Torget kommer få nya träd, sittplatser och en liten scen. Syftet är att göra Järvafältet, Igelbäckens kulturreservat och Husby gård mer tillgängliga för boende och besökare i Husby, med hänsyn till biologisk mångfald.

Stråket är en del av Stockholm stads satsning Grönare Stockholm som utvecklar stadens parker och naturområden och pågår under 2017-2022. Under planeringsstadiet har det funnits möjlighet för boende i området att delta i dialoger och samråd.

Välkommen till invigningen nu på lördag klockan 13.00!