För Stockholms minsta invånare

30 september 2021 12:30

Att öka den biologiska mångfalden bidrar till ett bättre klimat. Därför har Svenska Bostäder i flera år haft Stockholms minsta invånare i åtanke när vi utformat våra gårdar.

Fjäril och bi surrar runt tistlar
Plantera blommor som pollinerare gillar
Fotograf: Lars Tengbjörk

När vi bygger nytt eller rustar upp en gård planterar vi helst buskar och perenner som uppskattas av pollinerare som bin och fjärilar. Några exempel som du kanske känner igen är Fjärilsbuskar, Nepeta och Anisisop.

Sommaräng i Barnängen

Nu planerar vi att gå ännu längre genom att plantera sommarängar tillsammans med gårdsgruppen i Barnängen på Södermalm. På taken på campus Albano planteras öar med örter i sedumtaket för att locka pollinerare. Och på flera gårdar i stan har det satts upp insektshotell. Ett hotell i modell större finns på Wollmar Yxkullsgatan och det sattes upp tillsammans med lokala hyresgästföreningen Piskan. Här tar hyresgästerna även hand om egna höns på gården.

Odla grönsaker i staden

Stadsodling är ett annat sätt att öka den biologiska mångfalden i staden. Vi blir glada varje gång hyresgäster tar kontakt med oss och ber om hjälp att starta upp en köksträdgård. Flera gårdsföreningar odlar grönsaker idag. Bland annat kollektivhuset Rio på Sandhamnsgatan, Tumstocken på Blekingegatan, Fikonet på Barnängsgatan eller studentbostäderna på Konradsbergsgatan.

Fler fågelholkar på gång

Vi har på flera gårdar satt upp fågelholkar. På Slåttervallsgatan sitter det ett flertal på husväggen till exempel. Och fler fågelholkar är planerade.