Berätta för oss när något inte står rätt till

15 september 2021 11:28

Grannar som stör, lägenheter som hyrs ut olagligt i andra hand, problem med att betala hyran – allt det här är exempel på frågor som vi på Svenska Bostäder alltid jobbat med. Och nu kommer vi öka fokus på det ytterligare.

Sara från vår bosociala grupp i en soffgrupp på huvudkontoret
Sara Rafiq är chef för den bosociala gruppen.

Vi tar krafttag mot oriktiga hyresförhållanden och ökar fokus på vräkningsförebyggande åtgärder genom att anställa personer som är dedikerade de här bosociala frågorna. Sara Rafiq är chef för den nystartade bosociala gruppen:

Det handlar om dig som hyresgäst och att du ska trivas och känna dig trygg, säger Sara. Det ska vara enkelt att komma i kontakt med oss och få hjälp.

När du inte vet vem som bor bredvid

Ett dilemma som du som hyresgäst kan råka ut för är det här:
”I min port finns en lägenhet som hela tiden har nya hyresgäster. Jag misstänker att den hyrs ut olagligt och det känns otryggt. Men jag vill inte tjalla på mina grannar. Vad ska jag göra?”

Jag tänker att man behöver komma bort från tanken att man inte vill tjalla, säger Sara. Vi behöver alla ta ansvar och berätta när något inte står rätt till. Vänd dig till vårt Kundcenter och be om att få prata med någon av utredarna. Vi har fyra personer som jobbar med det här. En person per distrikt.

Utreda enligt hyreslagen

Du kan vara anonym när du pratar med utredarna på bosociala gruppen och de kommer inte att föra informationen vidare. Det de gör sen är att de utreder lägenhetsförhållandena enligt hyreslagen.

Om du inte längre har behov av din hyresrätt så ska du säga upp den, säger Sara. Då går den tillbaka till bostadskön och någon som väntat i flera år på en egen bostad kan få möjlighet att hyra den.