Bättre kontakt med grannarna under pandemin

28 september 2021 10:19

Under våren och sommaren har en tredjedel av våra hyresgäster fått svara på den årliga kundundersökningen. Resultaten visar bland annat att kontakten med grannar och tryggheten i trapphusen har ökat under året.

leende man skägg

Varje år genomför Svenska Bostäder en kundundersökning hos en tredjedel av våra hyresgäster för att bättre kunna veta hur de trivs hos oss.
– Vi tackar för den feedback vi har fått och kommer att analysera resultatet mer. Utifrån resultatet tar vi fram en plan för vårt fortsatta arbete. Vi kommer att jobba vidare för att hyresgästerna ska bli ännu mer nöjda, säger Daniel Nilsson, tf Disktriktschef Söderort.

Kontakten med grannarna och tryggheten i trapphusen har ökat jämfört med föregående år. God kontakt med grannarna har ökat från 83,2 till 84, 5%. Och hyresgästerna anger den upplevda tryggheten i trapphusen till 89,0%, i jämförelse med förr årets 87,5%. Något som Daniel Nilsson tror till viss del kan förklaras av den pågående pandemin.
– Vi har gjort en hel del planerat underhåll i trapphusen, men i och med pandemin så vet man numer vem som bor bakom dörren. Tidigare har man kanske bara hejat på varandra. Nu möts man mer naturligt när fler är hemma. Hyresgästerna rör sig i hemmiljön på andra tider än tidigare och tar kanske en promenad i området på dagtid. Det skapar större trygghet.

Bättre kvalitet på utfört arbete

Övriga punkter som sticker ut är att kvaliteten på genomfört arbete upplevs som högre än tidigare, men att nöjdheten med att få felet reparerat i tid har sjunkit. Något som också till viss del kan förklaras av pandemin.
– Vi har varit tvungna att ställa om vårt sätt att arbeta under den här perioden för att minska smittspridningen, vilket gjort att vissa felanmälningar har fått vänta. Vi har prioriterat akuta ärenden, förklarar Daniel.
Från och med början av oktober återgår vi till att hantera alla ärenden igen.

Under året har vi också jobbat med att bli bättre på att informera om vad som händer i fastigheterna och områdena.
– Det syns i resultatet, utvecklingen har verkligen varit positiv . I år var resultatet 82,6%, jämfört med förra årets 79,6 %, berättar Daniel.

Nu kommer resultatet att analyseras ytterligare och ligga till grund för det fortsatta arbetet framöver. Tack till alla er som svarat på enkäten!