Östberga Kulturhus skapar nya möten

3 mars 2021 15:58

Den upplevda tryggheten bland boende i Östberga har ökat markant de senaste åren.

Östberga Kulturhus
Flygbild över Östberga.
Fotograf: Peter Lydén

Svenska Bostäder har tillsammans med bland annat Stockholm Stad, polisen och andra berörda aktörer genomfört en stor satsning för att öka tryggheten, trivseln och samhörigheten i området. Ola Wickman som arbetar som lokaluthyrningschef på Svenska Bostäder berättar om satsningen.

– Tidigare upplevdes centrum som stökigt och otryggt av många boende, delvis eftersom många ungdomar hängde däromkring, berättar Ola. Vi behövde ta ansvar för platsen och göra något som var bra för området utifrån en trygghetsaspekt. Vi ville skapa en attraktiv destinationsplats, där det fanns ett mål med att uppsöka platsen. Den platsen blev Östberga Kulturhus. 

Dialog och samarbete

Kulturhuset har skapats genom en dialog med Östbergaborna och det var deras egna önskemål som låg till grund för innehållet i huset. I medborgardialogen framgick det att det saknades en fysisk plats att mötas på. Östberga Kulturhus som invigdes 2018 rymmer idag bibliotek, fritidsgård, öppna förskolan och en rad olika föreningslokaler.

I kulturhusets lokaler finns också en musik- och dansstudio samt lokaler för idrott. Kulturhuset är ett samarbete mellan stadsdels-, kulturförvaltningen och Svenska Bostäder. Kultursatsningen har lockat till sig personer som tidigare inte rört sig i centrum, vilket har bidragit till naturliga mötesplatser och en livfullare stadskärna. 

– Vi har tagit inspiration från andra platser i Stockholm där vi har gjort liknande satsningar, fortsätter Ola. Vi vet exempelvis att en värdefull fritid för barn och unga minskar risk för utanförskap och att om det rör sig fler kvinnor än män på en plats, upplevs platsen som mer trygg för allmänheten. Men för att kvinnorna ska ta sig till platsen så måste den upplevas som trygg och samtidigt attraktiv. 

Så vad har gjorts för att öka tryggheten i centrum?

– Vi har jobbat med att öka tryggheten genom utökad belysning och satt upp övervakningskameror runt centrum. Detta är en bidragande orsak till att förtroendet för den kommunala servicen, enligt den årliga trygghetsenkäten, har förbättrats med mer än 50 procent sedan 2017. Vilket vi är otroligt stolta över och tar med oss i det fortsatta arbetet med att göra Östberga tryggt och trivsamt för alla, avslutar Ola Wickman, lokaluthyrningschef på Svenska Bostäder.