Nya satsningar i Rågsved

3 mars 2021 20:41

Vanik Yesayan, fastighetsförvaltare i Rågsved, berättar om hur en trygghetsvandring tillsammans med en pensionerad polis från fastighetsägarna i Rågsved gav upphov till dagens trygghetsstandard.

Nya satsningar i Rågsved
Vanik Yesayan, fastighetsförvaltare i Rågsved, berättar om hur en trygghetsvandring tillsammans med en pensionerad polis från fastighetsägarna i Rågsved gav upphov till dagens trygghetsstandard.
Fotograf: Peter Lydén

– Jag började som förvaltare på Söderortsdistriktet 2014. Då hade vi stora problem med tryggheten i bland annat Rågsved. Vi fick under mitt första år i distriktet hjälp av en pensionerad polis som gjorde en egen besiktning av området. Sedan slog vi oss samman och kollade på alla områden som kunde förbättras och säkras upp. Efter det lämnade vi in ett åtgärdsförslag, berättar Vanik Yesayan, fastighetsförvaltare i Rågsved. Nya dörrar, säkrare källarförråd, ett helt nytt låssystem och miljövänliga belysningssatsningar för alla boende.

Tryggare områden

– Först bytte vi ut de gamla dörrarna mot säkerhetsdörrar. Tidigare hade vi också hönsnät till källarförråden. Detta kändes inte säkert, så vi beställde säkrare burar med galler. Vi ändrade låssystemet i alla våra fastigheter med ett nytt elektroniskt passeringssystem. Det innebar att våra hyresgäster fick en tagg/bricka för att kunna ta låsa upp och komma in till sina källarförråd till exempel. Detta istället för att få nycklar som i vissa fall kunde gå till fler dörrar, fortsätter Vanik.

Därtill installerades också sensorbaserade lampor, vilket gjorde att ingen kunde gömma sig i några mörka utrymmen och hela belysningen blev mer miljövänlig. Utvalda ytor har också målats om med ljusa färger för att göra det mer välkomnande.
 
Även utvändigt har man moderniserat belysningssystemet.

Bättre besysning och närmiljöer

– För att öka tryggheten har vi uppdaterat befintlig belysning, men också kompletterat med nya lampor för att ta bort mörka ytor. Vi har därtill skurit ner, eller rent av tagit bort, buskar som skapar gömda platser i närmiljön, beskriver Vanik. 

Åtgärder som ger effekt 

Arbetet för att öka tryggheten slutar aldrig. Men tidigare insatser har redan visat goda resultat.

– Statistik från polisen har visat att exempelvis inbrottsförsöken i lägenhet har minskat lavinartat. Vi arbetar mer och mer för att fortsätta utveckla och ständigt förbättra miljön. Tryggheten är det viktigaste för oss. Vi som förvaltare arbetar kontinuerligt med polisen och med fastighetsägarna och andra berörda instanser som exempelvis: ungdomsgården, trafikförvaltningen och för att höja tryggheten för hela Rågsved. Det räcker inte med att bara arbeta med våra fastigheter. Även om vi har stärkt våra områden ur en säkerhetsaspekt behöver hela Rågsved samarbeta för att otryggheten inte bara ska flytta vidare till nästa kvarter, utan ska förebyggas helt, poängterar Vanik.
 
Det har framgått att många trivs bra och inte vill lämna området. Något som glädjer och motiverar Vanik.
 
– Det är det största kvittot på att vi är på rätt väg. Det finns en fin samhörighet och hemmakänsla här som vi vill fortsätta värna om, avslutar Vanik.