Initiativ för ökad trygghet kring Dalen, Björkhagen, Nytorp och Farsta

4 mars 2021 11:14

Lagom till våren har den årliga trygghetsvandringen genomförts. Så ökar vi tryggheten och så kan du fortsätta hjälpa till!

Initiativ för ökad trygghet kring Dalen, Björkhagen, Nytorp och Farsta
Flygbild över Dalen
Fotograf: Peter Lydén
Lill Jönsson är områdesförvaltare för Dalen, Björkhagen, Nytorp och Farsta. Hon berättar om den senaste trygghetsvandringen som genomfördes i Björkhagen. Den här gången fokuserade man på att göra området tryggare genom att se över belysning och buskage. 
 

Gemensam översyn

De boende bjöd in mig på en gemensam vandring. Vi var ute tillsammans för att följa upp tips om otrygga ytor. Det hade påpekats att det fanns områden som var mörka och därför upplevdes som otrygga. Dessa två ställen bestämde vi direkt att sätta upp nya lampor vid. Detta för att alla ska kunna känna sig trygga när de går eller cyklar där, förklarar Lill.
 
Den samlade styrkan som gick vandringen tittade också noggrant efter belysning som var trasig. Befintliga lampor kan gå sönder utan förvarning och därför är det viktigt med kontinuerliga kontroller.
 
– Vandringarna genomförs tillsammans med polisen, stadsdelsförvaltare, parkingenjörer samt andra civila aktörer. Man äger olika delar i en stadsdel och kommunpolisen är som exempel viktiga att ha med då de alltid har god översikt kring det senaste i närområdet, förklarar Lill.
 
– De gemensamma insatserna med många aktörer gynnar alla inblandade. Vi delar information och vi ser på saker med olika ögon. Träd, buskage och annat som skapar otrygga platser klipps ner. Det är alltid saker vi kollar extra noggrant på, fortsätter Lill.
 

Vi hjälps åt - tillsammans  

I området kring Dalen har det under många år pågått ett gott samarbete där man tillsammans gjort mycket för tryggheten, men det finns alltid mer som behöver göras.
 
– Under min tid som områdesförvaltare har vi också säkrat skalskyddet. Vi har satt in elektronisk låsning, bytt källardörrar och portar som varit i dåligt skick. Med andra ord uppdaterat lås, så att det känns helt tryggt för de boende. Tidigare fanns det också ett parti med höga buskar längs Dalens Allé, där personer ibland gömde sig. Buskarna har nu klippts ner, berättar Lill.

Vintertid leder till att obehöriga söker sig till utrymmen intill eller i fastigheterna. Då är det extra viktigt att vara lyhörd och vaksam. Om man ser något ska man först och främst kontakta polisen. I alla fall om det gäller brott.