Engelsmannen och Greken börjar få färg

1 mars 2021 16:22

Längs med Björnsonsgatan i Blackeberg tar Svenska Bostäders nya byggnader form.

Två punkthus och ett lamellhus med sammanlagt 95 lägenheter görs redo för den planerade inflytten under början av 2022. Biträdande projektledaren Petra Karlsson berättar om de senaste framstegen:

– De två punkthusen, belägna på fastigheten Engelsmannen 7, och lamellhuset, som ligger på fastigheten Greken 2, börjar få färg och allt flyter på väldigt bra. Fasaden på det ena punkthuset har precis målats färdigt och nu återstår bara små korrigeringar. Invändigt har köken börjat installeras och parkettgolven läggs.

Störningar i området

Byggkranen som tidigare tog upp delar av vägen utanför togs bort vid årsskiftet. Det som fortsatt tar plats är större leveranser, bland annat nya kök som ska installeras i Engelsmannen.
 
– Just nu har 25 procent av köken kommit på plats. Vi har ständiga möten kring hur vi kan säkerställa tryggheten för både närboende och arbetare. Vi har jobbat aktivt med entreprenören kring den frågan. Även pelletsbrännaren som står intill och tar en del plats arbetar vi med att varna för och trygga trafiken som påverkas. Den blir kvar tills vädret blir lite varmare igen.
 
– Det görs även ständiga framsteg på lamellhuset. Nu sätts ställningar upp runt byggnaden för att påbörja fasadarbetet och på taket genomförs de sista finjusteringarna.

Boinflytande

Både Greken och Engelsmannen är byggda utifrån konceptet ”Hus i park”. Grundtanken är att husen ska få god tillgång till dagsljus, frisk luft, rekreationsyta och ska smälta ihop med naturen i sin omgivning. Med dessa tankar i bakhuvet träffade Svenska Bostäder hyresgästerna och pratade om förbättringar för innergården mellan lamellhuset och Svenska Bostäders befintliga fastighet på Greken 1.
 
– Det är alltid mest givande att få träffa de boende och personligen höra deras åsikter. Tillsammans kom vi fram till att de boende trivdes bra med gårdens utformning, men att vi ska plantera nya tallar för en generationsväxling, ersätta gamla trädgårdsmöbler med nya och lägga nya gångar. Fast denna gång flyttar vi gången lite från byggnaden för att inte störa de som bor på bottenvåningen. Även den befintliga grillplatsen ska rustas upp och nya planeringar i form av perenner ska komma på plats, avslutar Petra Karlsson.