Allas åsikter räknas i Bagarmossen

4 mars 2021 08:01

Samarbete och trygghet i fokus när Bagarmossen utvecklas. Möt Daniel Nilsson, förvaltare i Bagarmossen, som berättar mer om hur vi arbetar med detta.

Allas åsikter räknas i Bagarmossen
Daniels roll innebär att ständigt hålla sig uppdaterad kring utvecklingsmöjligheter, problem och önskemål från de boende i området. Därefter beställer han själva arbetet och projektleder tillsammans med bovärdar och entreprenörer. 
 

Engagerade hyresgäster

Bagarmossen är ett fint område. Ett 50-talsbestånd som på ett varsamt sätt kommer rustats upp och där det bor en mängd engagerande hyresgäster som värnar om sitt närområde och sin boendemiljö, börjar Daniel berätta.
 

Din åsikt är viktig

Daniel lyfter fram kundenkäten som ett effektivt verktyg för Svenska Bostäder att komma närmare de boende.
 
Enkäten skickas årligen ut till en tredjedel av de boende i området. Där fokuserar vi på fyra huvudteman som utgör vårt så kallade serviceindex. Trygghet är en jätteviktig aspekt. De andra tre är hur vi på bästa sätt visar att vi alltid tar kunden på allvar, prioriterar rent och snyggt samt erbjuder hjälp när det behövs, fortsätter Daniel.
 
Inte minst när det gäller trygghet är enkäten ett nyttigt underlag, men det pågår också ständig dialog med stadsdelsförvaltningen, polisen och andra om vad som behöver göras.
 

Ökad trygghet i flera steg

Ett steg mot att öka tryggheten är att vi byter ut fysiska nycklar mot elektroniska lås. Vi genomförde även en trygghetsvandring med flertalet aktörer i januari detta år. Vi som fastighetsägare har fokuserat mycket på belysningen. Nu kommer också tiden för att se över buskage för att se till att området känns tryggt och väl belyst, lägger Daniel till.

Andra initiativ som tagits är rondering av områdesvärdar.

– Vi på Svenska Bostäder är med och bidrar till Stiftelsen PÅ RÄTT VÄGs arbete. Deras uppgift består bland annat i att rondera, på av oss utsedda adresser, i vårt bestånd. De kontrollerar så obehöriga inte uppehåller sig i trapphusen och att portarna stänger som de ska.  Varje morgon får vi en rapport hur natten har varit och deras arbete bidrar verkligen till ökad trygghet, förklarar Daniel.
 

Trygghet för alla

I Bagarmossen bor allt från unga vuxna, barnfamiljer och äldre. Det är en väldigt blandad stadsdel där det är viktigt att se till alla behov.
Beroende på livssituation har man olika syn på, åsikter och önskemål kring trygghetsfrågor. Det är viktigt för oss med input från allmänheten som lever sina liv här. Att de trivs och mår bra är alltid vår främsta prioritering, avslutar Daniel.