Bin bidrar till biologisk mångfald i Perennparken

26 april 2021 12:24

Under maj kommer Perennparken i Skärholmen att få nya invånare. Svenska Bostäder placerar en bikupa i parken som ett bidrag till den biologiska mångfalden.

Bin bidrar till biologisk mångfald i Perennparken

Biologisk mångfald är en viktig fråga för oss som hyresvärd. Bin och många andra insekter är idag hotade av sjukdomar och gifter i naturen. Ungefär en tredjedel av den mat vi äter kommer från växter som bin och humlor pollinerar. Bin ger alltså inte bara honung utan gör också så att det finns mat för oss att äta.

Vi sätter upp bikupan i parken under maj. Bikupan kommer vara omringad av ett staket och det kommer att finnas informationsskyltar i parken.

Bin i stan

Det finns bra förutsättningar för bin när det finns en stor variation av blommande växter i närheten, som i Perennparken. Det går att läsa mer om bikupan och bin i allmänhet på skyltarna i parken, men redan nu finns mer information om bin på binistan.nu.

Det är företaget Biman som kommer att sköta om bisamhället i Skärholmens perennpark.

Fakta om bin

  • Bin söker sig till blommor och växter för pollen och nektar, de är inte intresserade av människors mat.

  • De tambin som odlas fram är utvalda för att vara extra vänliga för att underlätta skötsel.

  • Bin sticks sällan eftersom de dör om de sticks, i motsats till getingar.

  • Våra mest älskade bär som hallon, hjortron och blåbär skulle vara chanslösa utan bin.

  • Det krävs fyra miljoner blombesök för ett halvt kilo honung.