Återkoppling av årets åtgärder i Västerort

26 april 2021 16:31

Svenska Bostäder strävar efter att vara som en hyresvärd borde vara. Vi tror att våra hyresgäster blir ännu nöjdare om vi lyssnar på vad de tycker och anpassar våra prioriteringar och satsningar efter det.

Varje år i maj genomför vi därför en enkätundersökning bland våra hyresgäster. Den ger oss värdefull feedback och vägledning i vår planering för det kommande året. Utifrån svaren arbetar vi fram handlingsplaner med förhoppningen att du kommer uppleva en klar förbättring under det kommande året.

Åtgärdslista

Här är några punkter på saker som åtgärdats under året i Västerort. 

Under året har vi bland annat moderniserat och kompletterat armaturer med bland annat rörelsestyrd belysning i källare och trapphus på följande adresser: 

  • Källarbelysning, Silversmedsplan 14-36
  • Källarbelysning, Grimstagatan 13-97.
  • Källarbelysning, Indalsbacken 2-20, 19-31
  • Källarbelysning, Indalsbacken 2-20, 19-31.
  • Trapphusbelysning, Härjedalsgatan 2-22.
  • Trapphusbelysning, Härjedalsgatan 32-60

Andra jobb:

  • Ommålning av källare samt byte till led-belysning på Grimstagatan 129-161.
  • Ommålning av källare på Grimstagatan 19-25
  • Byte av samtlig belysning i korridor på Kanngjutargränd 7-25