Återkoppling av årets åtgärder i Järva

22 april 2021 13:29

Vi tror att våra hyresgäster blir ännu nöjdare om vi lyssnar på vad de tycker och anpassar våra prioriteringar och satsningar efter det. Varje år i maj genomför vi därför en enkätundersökning bland våra hyresgäster. Den ger oss värdefull feedback och vägledning i vår planering för det kommande året.

Miljöstuga

Utifrån svaren arbetar vi fram handlingsplaner med förhoppningen att du som hyresgäst kommer uppleva en klar förbättring. Här är några av de punkter som har åtgärdats under året. 

Bergengatan

Husby

Under året har vi:

 • Installerat LED-belysning på loftgångar på Bergengatan 3 och 9 samt kvarteret Molde 5
 • Bytt ut postboxarna på Bergengatan 3 och 9 samt målat entréerna
 • Genomgång av alla brandtrappor
 • Byggt nya brandtrappor där det behövdes
 • Bytt ut en tvättmaskin i två tvättstugor, bland annat på Bergengatan
 • Kompletterat med julbelysning där det saknades eller var för lite
 • Renoverat hissen invändigt på Bergengatan 23
 • Bytt ut mellanväggar mellan uteplatserna på Bergengatan 43-49
 • Målat och fräschat till runt entréerna på Bergengatan 43-49
 • Klippt ner en stor otrygg idegranshäck på parkeringen Oslogatan 5
 • Haft samråd om kvarteret Oslo 4
 • Färdigställt ombyggnadsprojektet kvarteret Oslo 6 (Oslogatan 22, 24 och 26)
 • Påbörjat ombyggnadsprojektet kvarteret Oslo 5 (Oslogatan 30, 32, 34)

Lekplats vid Osbyringen

Rinkeby

Under året har vi:

 • Bytt ut trapphusbelysning till LED-lampor på Gärdeplan 8-26 och Vimmerbyplan 15-33
 • Bytt ut källarbelysning till LED-lampor Västerbybacke 20-24

Tensta Allé

Tensta

Under året har vi:

 • Installerat LED-belysning i trapphus och källare, Tensta Allé (ojämna nummer)
 • Bytt ut tvättmaskiner och torktumlare i tvättstugor, Tensta Allé (ojämna nummer)
 • Börjat att installera tubsystem där det saknas på Husinge- och Gullingeplan
 • Bytt ut mattor i allmänna utrymmen på Tenstaplan
 • Installerat LED belysning i källare Kämpingebacken (ojämna nummer)
 • Färdigställt ombyggnadsprojektet Skänninge 5
 • Påbörjat ombyggnadsprojektet Skänninge 4
 • Färdigställt nyproduktion av 172 lägenheter i kvarteret Ledinge. Sista inflyttningen sker 1 maj 2021

Sibeliusgången i Akalla

Akalla/Trondheim

Under året har vi:

 • Bytt ut glaspartier mot plåt och monterat 14 mm glas i entréer. Förstärkt belysning utomhus för att skapa mer trygghet.
 • Evakuerat hyresgäster och lokalhyresgäster från Sibeliusgången 16 till Sibeliusgången 22 och 24 inför ombyggnad
 • Bytt ut LED-lampor i trapphus och loftgångar
 • Installerat trygghetsfasadbelysning 
 • Färdigställt påbyggda lägenheter på Trondheimsgatan så att hyresgästerna kunde flytta in
 • Bytt ut innertak i trapphusen till fast konstruktion.
 • Installerat digital namntavla i entrén samt satt upp digitala namn på postfacken i en fastighet på Sibeliusgången

Bovärd och hyresgäster i tvättstugan

Vi fortsätter vårt långsiktiga arbete med:

 • Trygghetsskapande åtgärder som översyn av skalskydd
 • Rensning av cykelförråd i fastigheterna
 • Temperaturen inomhus
 • Rensning av garagen
 • Trygghetsvandringar
 • Underhåll av våra gårdar