Vad går hyran till?

17 november 2020 16:06

Hyresbostäder är en hållbar boendeform och för att kunna förvalta dem långsiktigt förhandlar vi årligen hyran tillsammans med Hyresgästföreningen. Snart är det dags igen. Här kan du se vad hyran går till.

Diagram över hyran
I det här cirkeldiagrammet kan du se hur hyran fördelas för allmännyttans bostadsbolag i Stockholm.

I diagrammet visas ett snitt på återkommande poster för Svenska Bostäder, Familjebostäder och Stockholmshem. Sen ska vi ha ett affärsmässigt resultat som når upp till vår ägares krav. Resultatet möjliggör att vi kan fortsätta ha en god förvaltning och investera i befintliga och nya fastigheter. En liten del av resultatet går till våra ägare.

– Hyran måste långsiktigt utvecklas så att den täcker kostnaderna för förvaltning och underhåll av fastigheterna för att bostäderna ska hålla en bra standard både för nuvarande och framtida hyresgäster.
Vi vill kunna erbjuda bra, attraktiva och tillräckligt många hyresrätter. Det är därför av vikt att hyran följer de allmänna kostnadsökningarna och följer den samhällsekonomiska utvecklingen, säger Houman Sayedi, förhandlingschef på Svenska Bostäder.

Fastighetsskötsel

 • Yttre skötsel som exempelvis snöskottning, sandning, gräsklippning och skötsel av rabatter
 • Städning av trapphus, tvättstugor och andra gemensamma utrymmen
 • Sotning
 • Brand och skadedjursbekämpning
 • Fastighetsförsäkringar
 • Trygghetsjour

Underhåll

 • Underhåll av det som är slitet eller trasigt
 • Reparation av skador i lägenheten och gemensamma utrymmen

Driftkostnad

 • Den största delen av kostnaderna går till el, vatten, uppvärmning och sophämtning

Markavgifter

Fastighetsskatt

Avskrivningar

Centraladmin

 • Personalkostnader
 • IT
 • Ekonomisk förvaltning
 • Kommunikation

Skatt

Finansnettokostnader

Se stor bild på diagrammet