Trygghetsvandringar i våra bostadsområden

25 november 2020 10:20

En gång per år arrangeras trygghetsvandringar runt om i våra bostadsområden. Berörda fastighetsägare i Hässelby-Vällingby, representanter från polisen, stadsdelsnämnden och Trafikkontoret medverkar för att gemensamt titta på vad man kan göra för att öka tryggheten i området.

Syftet med trygghetsvandringarna är att tillsammans identifiera otrygga platser och peka ut brister i utemiljön. Efter mörkrets inbrott går alla gemensamt en två timmar lång promenad runt i området. Felen som upptäcks noteras i ett protokoll och förmedlas vidare till berörda parter som då kan åtgärda dem eller gå vidare med inkomna förbättringsförslag. Trygghetsvandringarna ger dessutom ett bra underlag för brottsförebyggande åtgärder.
 

Vad är det då man tittar efter?

Det kan handla om att rapportera klotter på skyltar, bänkar och fasader, felanmäla trasig belysning, men också att komma med förbättringsförslag på hur man kan förbättra trygghetskänslan genom fler ljuskällor kring en lekplats, röjning av buskage vid gångstråk osv. Man tittar också efter platser som redan upplevs som trygga och trivsamma så att man kan värna dem och använda dem som goda exempel.
 
Bilden är från Grimsta, Vällingby, där Svenska Bostäder nu åtgärdat en mörk och otrygg gångväg och park som noterades vid trygghetsvandringen för ett år sen. Genom att vi satt upp ny belysning upplevs platsen som mycket tryggare för de som rör sig i området.
 

Rapportera fel

Kom ihåg att alla kan rapportera fel i Tyck till-appen från Stockholms stad. Ladda ner appen till din mobil och skicka in egna förslag till åtgärder eller rapportera in saker som du tycker är fel i din närmiljö. Tillsammans skapar vi trygghet och förhindrar brott!