På Lika Villkor i Järva

25 november 2020 14:58

Svenska Bostäder och Rädda Barnen samarbetar i programmet På Lika Villkor, en satsning för att stärka engagemang, delaktighet och inflytande bland barn och unga i Sverige. Målet är att minska diskriminering av barn i socialt och ekonomiskt utsatta områden och att stärka deras inflytande över frågor som berör dem.

I Järva har Svenska Bostäder bland annat deltagit i På Lika Villkors praoplatskoncept med Järvaskolan, som nu är på paus under pandemin, och i föräldraforum med tema hälsa och välbefinnande för barn. Svenska Bostäder var också med i nystarten av Folkets Husby, som idag är en förankrad mötesplats där boende i Järva kan mötas och organisera sig.

      Det här är ett viktigt samarbete för oss på Svenska Bostäder och det ökar vår möjlighet att bidra på ett positivt sätt för barn och unga. Genom att samverka med andra blir effekten större, samtidigt som vi lär oss nytt genom den metodutveckling som Rädda Barnen driver, säger Sara Wallin, hållbarhetschef på Svenska Bostäder.

I våras när pandemin slog till som hårdast i Järva beslutade På Lika Villkor att ställa om verksamheterna för att bättre kunna möta de behov och utmaningar som uppstod. Tillsammans med företagen Karma och Willys startades matutdelning och utdelning av värdecheckar på 500 kronor till de mest utsatta barnfamiljerna i området. Insatsen gjorde stor skillnad i det akuta skedet, men i ett längre perspektiv arbetar På Lika Villkor för att barnfamiljer inte ska hamna i samma situation.

Tillsammans med Folkets Husby och ABF har På Lika Villkor de senaste fyra åren bedrivit föreningsstöd, som är en verksamhet riktade till alla föreningar i Järva. Varje onsdag mellan 15 och 18 har det varit drop-in för föreningar som behöver stöd i olika föreningsutvecklingsfrågor, som till exempel vad man ska tänka på inför ett årsmöte eller hur man ansöker om medel. Med anledning av pandemin fortsätter föreningsstöd nu i digital form och alla är välkomna att höra av sig om de behöver stöd eller vill organisera sig.

      Vi ser vikten av att jobba sektoröverskridande tillsammans med andra samverkanspartners, där vi behöver kroka arm med andra aktörer och skapa en värdekedja där vi kompletterar varandra. Tillsammans med näringsliv, akademin, offentlig sektor och civilsamhället kan vi driva en samhällsförändring, som är svår men som vi tror att vi kan göra”, säger Dilan Aksoy som är regional samordnare för På Lika Villkor.