På gång i Järva

24 november 2020 14:00

På Järva pågår sedan många år tillbaka ett omfattande arbete för att rusta upp våra hus och områden runt Järvafältet.

Vimmerbyplan 8-14
Vimmerbyplan 8-14 i Rinkeby.

Vår vision är att Järvaområdet ska vara en trygg, trivsam och väl fungerande del av Stockholm som många vill bo, verka och vistas i. Upprustningen är en väldigt viktig del i det. Vi bad våra förvaltare som jobbar i Husby, Rinkeby och Tensta att berätta mer om vad som händer i deras hus just nu.

Vad gör vi i Husby?

Husen på Oslogatan byggdes 1975 så nu rustas de upp. Våra hyresgäster i nummer 26 flyttar in efter en ombyggnation medan lägenheterna i nummer 24 kommer vara klara för inflyttning i februari nästa år. I nummer 34 pågår ombyggnationen för fullt och i nummer 32 har vi påbörjat en evakuering inför ombyggnation vid årsskiftet.

Hur har det fungerat med samråd under pandemin?

Det har fungerat över förväntan att ses via Skype! I december kommer vi bjuda in till ett digitalt samråd med hyresgästerna på Oslogatan 36, 38, 40 och 42 eftersom vi inte kan ha fysiska möten. Vi hoppas att så många som möjligt kan delta då, hälsar vår förvaltare Lena.

Upprustad innergård längs Tensta allé

Vad händer i Tensta?

Just nu upprustar vi kvarteret Skänninge 4, som sträcker sig längs med Tensta Allé 3, 9 och 15, alldeles intill Tenstastråket. Bilden från Tensta allé 45-57 visar hur husen kommer se ut när vi är klara. 

Varför upprustar vi det?

Det här huset byggdes som en del av miljonprogrammet i slutet på 70-talet så nu upprustar vi det så att det ska kunna stå i ytterligare 50 år.

När är det klart?

Hela projektet väntas vara klart framåt sommaren 2022, hälsar vår förvaltare Birgitta.

Vimmerbyplan i Rinkeby under ombyggnad

Vad jobbar vi med i Rinkeby?

Här genomför vi en total ombyggnation av lägenheterna på Vimmerbyplan 8-14. Under tiden är hyresgästerna evakuerade till andra lägenheter i närheten.

Varför behövs det?

Nästa år är det 50 år sedan våra hyresgäster flyttade in i bostäderna på Vimmerbyplan för första gången. Utöver vårt dagliga arbete med förvaltning så rustar vi upp bostäderna så att de hållbara även för nästa generation hyresgäster. 

När är det klart?

Vi beräknar att det är klart hösten 2021, avrundar vår förvaltare Christina.