Ökad trygghet i SB:s förortscentrum

25 november 2020 13:11

Svenska Bostäder bedriver ett ständigt pågående arbete för att öka tryggheten och trivseln i våra centrum. Ett sätt att förebygga otrygga platser och upprätthålla säkra miljöer är att arbeta med Mall-walk.

Tre personer med jackor utomhus i regn

Svenska Bostäder äger och förvaltar förortscentrum i bl.a. Björkhagen, Dalen och Kärrtorp. Vi bidrar till att det finns ett bra basutbud av kommersiell och offentlig service för våra hyresgäster i deras närmiljö säger Lasse Lindblad centrumledare.

Svenska Bostäders centrum ska vara självklara mötesplatser och de ska upplevas som trygga. Trygghetsaspekter beaktas genom att främja trygghet, arbeta med brottsförebyggande åtgärder och upprätthålla säkra miljöer.

Vi arbetar aktivt för att våra centrum ska vara attraktiva och hyresgäster ska känna sig trygga säger förvaltare Jennifer Kuhlman. Vi genomför regelbundna Mall-walks, ronderingar, i syfte att upptäcka akuta fel eller skadegörelse. Det kan handla om att åtgärda klotter, belysning, fasad som skadats samt även felanmäla brister i utemiljön som kräver åtgärd av Stockholms stad säger Jennifer.

Som ett led i att erbjuda trivsamma och trygga centrum samarbetar Svenska Bostäder även med lokalhyresgäster, företagarföreningar och andra lokala aktörer. I Kärrtorp har vi återkommande möten med styrelsen i företagarföreningen där vi lyfter frågor kopplat till trygghet säger Stefan Marcus, centrumvärd på Svenska Bostäder

Du kan göra skillnad

Genom att felanmäla brister bidrar du till en tryggare omgivning. Ladda ner Stockholms Stads app Tyck till eller besök https://trafik.stockholm/tyck-till/ för att meddela om det är släckt/trasig belysning, klotter, skräpigt överfulla papperskorgar eller något annat du tycker behöver åtgärdas (se video om Tyck till appen).

Har du andra frågor som rör trygghet är du välkommen att kontakta oss. Logga in på Mina sidor eller kontakta vårt Kundcenter via svenskabostader.se.