Insamling av matavfall

25 november 2020 10:46

Senast år 2023 ska alla hushåll i Stockholms stad få möjlighet att samla in matavfall. Det är något vi i distrikt Västerort på Svenska Bostäder jobbar hårt för att uppfylla. Och vi behöver din hjälp! För sorterar vi fel så innebär det stopp i avfallshanteringen och risk för dålig lukt sommartid och skadedjur året runt.

Att komma igång med insamling av matavfall i en fastighet är ett ganska komplext arbete och kostar både tid och pengar:

1. Lämplig plats för insamlingsplats ska väljas ut; i anslutning till huset eller allra helst vid miljöstugan. Det måste finnas tillräckligt med utrymme runt om så att en stor lastbil kommer åt kärlen och samtidigt uppfylla arbetsmiljöregler för sophämtarna. Ibland behöver marken förstärkas med exempelvis markplattor.

2. Nya skåp behöver byggas upp och skyltas. Inuti placeras kärlen för matavfall.

3. Informations-kit bestående av bland annat matavfallspåsar, påshållare, slaskrensare,  informationsmaterial (från och med 2020 även nyckel) ska färdigställas och packas för att sedan delas ut till alla hyresgäster i den fastighet som står på tur att samla in sitt matavfall.
 
När allt står klart är det sen upp till dig och dina grannar att hjälpa till att göra rätt. Det är nämligen väldigt viktigt att ingen slänger något annat än matavfall i kärlen för matavfall.

– Lägger någon i vanliga hushållssopor eller matavfall i plastpåsar i matavfallskärlet så töms den inte. Vi får då istället beställa en hämtning av hushållssopor och det medför såklart en extrakostnad. Är du det minsta tveksam över var dina sopor hör hemma så släng dem hellre i hushållssoporna än bland matavfallet, säger Dan Larsson som är fastighetsingenjör på distrikt Västerort.
 

Vad är matavfall och vad gör det för nytta?

Stockholm Vatten och Avfall (Svoa) tipsar om fem vanliga matrester och avfall som det gör stor skillnad i att sortera ut i den bruna papperspåsen:
• Skal från frukt och grönt
• Pasta- och risrester
• Kaffesump och teblad
• Gamla frukter och grönsaker
• Gammalt bröd
 
Det utsorterade matavfallet skickas sen till en rötningsanläggning där det blir bland annat biogas och biogödsel. Biogas driver exempelvis stadens bussar och är mer miljövänligt än bensin och diesel. Biogödsel används inom jordbruket och bidrar till att ny mat kan produceras. Alltså ett miljövänligt kretslopp som kommer alla stockholmare till del.
 
För att minska risken att det slängs fel saker i matavfallskärlen så har Svenska Bostäder börjat införa matavfallsskåp som öppnas med nyckel. Den får man tillsammans med matavfalls-kitet som delas ut.
 
– Vi testar också att placera skåpen i anslutning till miljöstugorna för att se om det kan bidra till att det blir färre felsorteringar, säger Dan.
 
Det kan kännas ovant till en början att sortera ut matavfallet men vi hoppas att våra hyresgäster är med och stöttar detta viktiga miljöarbete.