Vi återgår till digitala visningar

17 januari 2022 16:26

Med hänsyn till pandemin kommer vi från och med nu endast att erbjuda digitala visningar vid förmedling av lägenheter via Bostadsförmedlingen.

Porttelefon

Med en digital visning menar vi de bilder och videoklipp som bovärden tar i samband med besiktningen. De fysiska visningar som redan är inbokade kommer att genomföras som planerat.

Hyresavtalet skickas hem för godkännande via post, med undantag om det är mindre än två veckor kvar till inflyttningsdatum. Då bjuds du in till en fysisk kontraktsskrivning på vårt områdeskontor.  

Tack för att du hjälper oss att minska smittspridningen i samhället!