Utemiljönytt

21 februari 2022 18:41

Här svarar vi på några frågor som brukar dyka upp när snön smält bort.

 

Varför klipper ni ned buskarna till marken?

Under vårvintern föryngrar vi buskar som har blivit glesa, risiga och har en dålig tillväxt och svag blomning. Vi låter helt enkelt buskarna få en välbehövlig nystart. Redan under första växtsäsongen kommer buskarna att skjuta nya och friska skott. Efter föryngringen låter vi buskarna få utvecklas till sin naturliga karaktär och växtsätt i några år innan det är dags för föryngring igen.

 

 

När blir min gård ren från vintergrus?

Vi börjar med en grovsopning av gården när marken är fri från snö och vädret har blivit stabilt därefter gör vi en sista finsopning. När vi sopar bort sand och grus använder vi vatten så att det inte dammar. Arbetet beräknas vara helt klart senast den 1 maj. Stockholms stads trottoarer och gator sopas rent från vintergrus fram till den 15 maj.

 

 

Varför har ni slutat klippa gräsmattan?

Vanliga gräsmattor klipper vi kontinuerligt under växtsäsongen. Gräset klipps oftare vid god tillväxt och mer sällan under exempelvis torrperioder. Gräs intill hinder såsom stolpar, träd, diken klipps varannan gång. På en del utvalda ytor släpper vi upp gräset till högvuxet gräs. Det gör vi för att få en rik artvariation som främjar den biologiska mångfalden. Vi har även gjort om en del typiska gräsytor till ängsytor med en unik flora.