Tack för svaren i kundenkäten!

29 september 2022 16:15

Vi har nu sammanställt svaren från vår kundenkät som skickades ut i slutet av april till en tredjedel av våra hyresgäster. Nedan har Söderorts distriktschef Helene Engholm kommenterat resultatet som visar vad ni tycker att vi har gjort bra och vad vi kan bli bättre på.

Gänget i Söderort.
Distriktschef Helene Engholm med kollegor.

Tack till er som tagit tid att svara på enkäten och hjälper oss att bli bättre! För oss är det viktigt att ha en god dialog med er boende och andra verksamma i området för att kunna utvecklas.

Vi har ett nära samarbete med polisen och andra fastighetsägare kring trygghetsfrågor och ser att det arbetet har gett resultat i hur ni upplever tryggheten i bland annat Bredäng. Vi tar er trygghet på stort allvar och kommer att fortsätta arbetet med dessa frågor.

Från flera av er hör vi att städningen av våra gemensamma utrymmen inte lever upp till era krav och behöver ses över. Tack för den återkopplingen! Det gör vi genom att fortsätta ha uppföljningsmöten med vår leverantör och utföra egna kvalitetskontroller. Nu kommer vi bland annat att utöka våra trygghetsåtgärder. Konceptet Trygga trappan är ett sådant exempel, där vi har ett nära samarbete med polisen i Bredäng.

I flera områden kommer vi även göra det svårare för obehöriga att ta sig in i källaren. Under hösten lägger vi på distriktet tillsammans upp vårt arbete utifrån era svar och ser samtidigt över våra prioriteringar inför det kommande året.