Tack för era synpunkter om Felanmälan

30 november 2021 10:42

I nyhetsbrevet för september efterlyste vi hyresgäster som ville tycka till om vår felanmälan. De blev intervjuade via telefon i oktober och här följer en summering av deras svar.

Två glada medarbetare på Kundcenter i gul respektive vit tröja.
  • Återkoppling är den förbättringsåtgärd som är mest central - här vill hyresgästen veta vad som händer i den felanmälan som gjorts.
  • De två kanalerna internet och telefon är bra och kompletterar varandra - anmälan via internet används för icke-brådskande fel och anmälan via telefon i mer akuta ärenden.
  • Att felanmäla uppfattas ofta som enkelt.

Flera förbättringsförslag

Vissa av de intervjuade hyresgästerna nämner att ens uppgifter inte följer med efter inloggning på sidan, att anmälan av gemensamma utrymmen måste göras utifrån personliga uppgifter, att fritextfältet på felanmälningssidan är för litet och att det ställs för många frågor i samband med felanmälan.

Flera lyfter en önskan om någon form av möjlighet att följa sin felanmälan, exempelvis genom att logga in på webbplatsen, medan andra har förslag som felanmälan via en app eller möjlighet att kunna ställa enklare frågor i en chatt.

Tillsammans blir vi bättre

Vi är glada över att det redan finns planer för många av de synpunkter som kom in. Under nästa år kommer vi löpande berätta om vilka uppdateringar och förbättringar vi gör på vår webbplats. Vi kommer även bjuda in till fler paneler så håll gärna utkik i inkorgen!