Satsningar på utemiljö i Västerort

21 februari 2022 18:06

Boverket har beviljat Svenska Bostäder drygt 6,7 miljoner kronor i bidrag för ”Gröna och trygga samhällen”.

Gren av blommande körsbär hänger framför gulaktiga trevåningshus på rad längs trafikerad gata.

Vissa åtgärder är redan genomförda och andra planeras att färdigställas senast 2023. Det är fokus på biologisk mångfald, klimatanpassningar, ekosystemtjänster  men också ny belysning och publika sittplatser kan komma i fråga.

– Eftersom bidraget omfattar max 50 procent av åtgärderna så lägger Svenska Bostäder dessutom till minst lika mycket pengar. Pengarna sammantaget ger oss möjlighet att underhålla och utveckla våra bostadsgårdar, säger Caroline Albèr, trädgårdssamordnare i Västerort.

De fastigheter som får ta del av satsningen runt om i Västerort är kvarteren Triglyfen i Hässelby strand, Guldet i Grimsta och Sängkammaren i Hässelby gård.