Satsning på ökad trygghet i Rågsved

23 februari 2022 14:57

Tillsammans med Rågsveds Fastighetsägare har vi gjort en trygghetsbesiktning av fastigheter och våra gårdar. Är du nyfiken på vad vi vill förbättra?

Trygghetsbesiktning

Målet med besiktningarna är att öka tryggheten och identifiera brottsförebyggande åtgärder. För att du ska känna dig trygg i ditt område.

Vad innebär en trygghetsbesiktning?

Hela fastigheten ses över, både invändigt och utvändigt. Exempelvis tittar vi på hur god sikten är, om belysningen är god och om det finns utrymmen som kan skapa en otrygg känsla.

När besiktningen är gjord finns en åtgärdslista som vi utgår ifrån när vi arbetar för att öka tryggheten i området.

Har vi varit hos dig?

Hittills har följande fastigheter haft en trygghetsbesiktning i Rågsved:

 • Bäverhuset 3                               
 • Bäverhuset 2                               
 • Bäverungen 3                             
 • Bäverungen 2                             
 • Bjursätragatan 62–66, 3–9
 • Gillerbacken 11–17
 • Gillerbacken 10–16, 16A
 • Gillerbacken 2–8, 8A

Exempel på åtgärder vi kommer att göra i Rågsved

 1. Buskar bör beskäras till en höjd på cirka 90 cm.
 2. Bättre belysning på innergårdar.
 3. Dörrstängare vissa källardörrar.