Rörarbeten för en bättre boendemiljö

27 september 2022 16:38

Vi behöver ibland göra arbeten i våra fastigheter som kan upplevas som jobbiga och störande. Ett sådant jobb är relining – rörinfordring av befintliga avloppsrör.

Varför gör vi nu detta?

Jo, de flesta av våra fastigheter i Västerort är byggda på 1950-talet. Här har avloppsrören alltså varit i drift i cirka 70 år. Den höga åldern medför att rören ständigt behöver lappas och lagas för att fungera optimalt. Genom att istället relina avloppsrören minskar vi risken för stopp i avloppet och vi kommer till rätta med läckande avloppsrör i källare och husgrunder. En annan positiv sak är att när vi lagar trasiga avloppsledningar tar vi samtidigt bort boplatser för exempelvis råttor.

Ett reliningarbete genomförs under ett fåtal veckor och vi behöver inte gå in i enskilda lägenheter. Däremot påverkas ofta förråd, garage och andra platser där vi har rör och avloppsbrunnar. Arbetet kan därför upplevas som störande och viss lukt kan tyvärr uppstå.

Vi hoppas att ni kan ha överseende med det och se fram emot att få fräscha avloppsrör som kan leva länge och därmed få en bättre boendemiljö.