Beskärning för din trygghet

25 november 2021 16:19

I senaste kundundersökningen kom det fram önskningar att se över platser som upplevs otrygga. Nu arbetar vi vidare med de åtgärderna.

Nytt från och med denna höst är därför en särskild översyn av områden som upplevs speciellt otrygga eller har stora problem med råttor.

Buskar och planteringarna på de platserna beskärs och ses över extra utöver standardunderhåll. Allt för att öka tryggheten.

Tips! Ett sätt att minska råttbeståndet är att inte lägga ut mat och fågelfrö.