Information med anledning av corona

Svenska Bostäder följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och förväntar oss att du som är vår samarbetspartner gör detsamma.

Återgång till ordinarie rutiner

Från och med mitten av oktober utför vi nu alla reparationer och underhåll men med medskick till hyresgästen att gärna gå hemifrån när vi utför vårt servicebesök.

Inför besöket ber vi hyresgästen att lämna sin nyckel i nyckeltuben. Om det inte är möjligt ber vi hyresgästen vänta utanför eller i ett annat rum.
Om hyresgästen inte följer detta, meddela att det bryter mot Svenska Bostäders rutiner. Hänvisa till närmaste chef.

Distriktskontoren har följande öppettider från och med 1 oktober

För nyckelutlämning till våra entreprenörer och leverantörer gäller följande öppettider:

måndag-fredag kl. 07.00-09.00

Det här gäller fortfarande:

 • Om en hyresgäst avbokar ditt besök på grund av sjukdom vill vi att du noterar det i Lyra - Leverantörsportalen.
 • Om en hyresgäst nämner att hon är sjuk vill vi att du ombokar ditt besök minst 14 dagar fram i tiden, för att undvika att sprida smitta.

Vi rekommenderar att du följer de här riktlinjerna:

 • Ring alltid innan besöket – detta för att stämma av den aktuella situationen
 • Be hyresgästen ställa upp fönstret i det utrymme där arbetet ska utföras – fönstret ställs upp cirka 10 min innan arbetet ska utföras
 • Be hyresgästen att öppna dörren, helst innan du kommer, och be hyresgästen att om möjligt gå in i ett annat rum i lägenheten
 • Håll avstånd till hyresgästen under hela besöket (minst 2 meter) för bådas säkerhet
 • Iaktta försiktighet
 • Utför arbetet
 • Undvik att röra vid ytor och föremål i stor utsträckning som möjligt
 • Använd skoskydd och skyddshandskar vid besöket- som ni själva tillhandahåller
 • Ha tillgång till handsprit- som ni själva tillhandahåller
 • Hosta/nys i armvecket (det kan man behöva göra utan att man är förkyld)
 • Tvätta händerna med handsprit efter besöket
 • Tvätta händerna noggrant i minst 30 sekunder med tvål och vatten så snart du har möjlighet eller när du är tillbaka på kontoret
 • Undvika att vidröra ansiktet