Information med anledning av corona

Svenska Bostäder följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och förväntar oss att du som är vår samarbetspartner gör detsamma. Det innebär just nu att vi som kan jobba hemifrån kommer att göra det. Men vi finns fortfarande tillgängliga för dig via telefon, mejl eller Skype.

Nya rutiner 

Den nya rutinen innebär att vi endast bokar in akuta jobb under förutsättning att hyresgästen inte är hemma när arbetet utförs.

Vad gäller vid akuta jobb?

Vi kommer överens med hyresgästen om hur vi får tillträde till lägenheten på ett säkert sätt. Det kan innebära att hyresgästen väntar utanför eller i rummet bredvid. Vid ett sådant tillfälle ber ni hyresgästen att hålla ett säkerhetsavstånd på minst två meter, för bådas säkerhet.

Om hyresgästen inte lämnar sin bostad när du kommer på besök, eller håller avstånd vid ett akut besök, meddela att det bryter mot Svenska Bostäders rutiner och känn dig bekväm att gå därifrån. Hänvisa till närmaste chef.

Det här gäller fortfarande:

 • Om en hyresgäst avbokar ditt besök på grund av sjukdom vill vi att du noterar det i Lyra - Leverantörsportalen.
 • Om en hyresgäst nämner att hon är sjuk vill vi att du ombokar ditt besök minst 14 dagar fram i tiden, för att undvika att sprida smitta.

Vi rekommenderar att du följer de här riktlinjerna:

 • Ring alltid innan besöket – detta för att stämma av den aktuella situationen
 • Be hyresgästen ställa upp fönstret i det utrymme där arbetet ska utföras – fönstret ställs upp cirka 10 min innan arbetet ska utföras
 • Be hyresgästen att öppna dörren, helst innan du kommer, och be hyresgästen att om möjligt gå in i ett annat rum i lägenheten
 • Håll avstånd till hyresgästen under hela besöket (minst 2 meter) för bådas säkerhet
 • Iaktta försiktighet
 • Utför arbetet
 • Undvik att röra vid ytor och föremål i stor utsträckning som möjligt
 • Använd skoskydd och skyddshandskar vid besöket- som ni själva tillhandahåller
 • Ha tillgång till handsprit- som ni själva tillhandahåller
 • Hosta/nys i armvecket (det kan man behöva göra utan att man är förkyld)
 • Tvätta händerna med handsprit efter besöket
 • Tvätta händerna noggrant i minst 30 sekunder med tvål och vatten så snart du har möjlighet eller när du är tillbaka på kontoret
 • Undvika att vidröra ansiktet


Så gör du om ett områdeskontor har stängt

Det kan hända att Svenska Bostäder stänger ner sina receptioner för nyckelutlämning. I så fall tar du kontakt med personen som beställde en tjänst av dig och kommer överens om en lösning. Du hittar kontaktuppgifter i beställningen.

Just nu är receptionen i Tensta stängd.

För nyckelutlämning till våra entreprenörer och leverantörer gäller följande öppettider:

Husby

måndag-fredag kl. 08.00-10.00

Västerort och huvudkontoret, Vällingbyplan 2

måndag-fredag kl. 08.00-10.00

Söderort, Dalens Allé 3

måndag-fredag kl. 08.00-09.00

Innerstaden, Lundagatan 69

måndag-torsdag kl. 08.00-10.00. Fredag stängt.

Stadsholmen

måndag-fredag kl 08.00-10.00