Information med anledning av corona

Svenska Bostäder följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och förväntar oss att du som är vår samarbetspartner gör detsamma.

För nyckelutlämning till våra entreprenörer och leverantörer gäller följande öppettider: måndag-fredag klockan 07.00-09.00

Inför besöket

Inför besöket ber vi hyresgästen att vänta utanför eller i ett annat rum. Om det inte är möjligt uppmanas hyresgästen att hålla avstånd och då ska skyddsutrustning användas.

Om en hyresgäst nämner att hon är sjuk vill vi att du ombokar ditt besök minst 14 dagar fram i tiden, för att undvika att sprida smitta. Vänligen notera det i Lyra - Leverantörsportalen.

Om hyresgästen inte följer detta, meddela att det bryter mot Svenska Bostäders rutiner. Hänvisa till närmaste chef.

Vi rekommenderar att du följer de här riktlinjerna:

  • Ring alltid innan besöket – detta för att stämma av den aktuella situationen
  • Iaktta försiktighet
  • Utför arbetet
  • Undvik att röra vid ytor och föremål i stor utsträckning som möjligt
  • Använd skyddsutrustning, exempelvis skoskydd, munskydd/visir och skyddshandskar, vid besöket- som ni själva tillhandahåller
  • Ha tillgång till handsprit- som ni själva tillhandahåller