Vem är ansvarig för underhåll av lokalen?

Hyresavtalet reglerar ansvarsfördelningen beträffande skötsel och underhåll mellan hyresgäst och hyresvärd. Det är alltid avtalet som gäller.

Vanligtvis ansvarar hyresvärden för följande delar:

  • Yttre underhåll och skötsel av fastigheten (fasad, fönster, tak och entréportar)
  • Fastighetens installationer såsom vatten, värme, ventilation, hissar och el
  • Renhållning av allmänna utrymmen
  • Snöröjning och halkbekämpning

 Vanligtvis ansvarar hyresgästen för följande delar:

  • Lokalens inre underhåll vad gäller golv, väggar och tak
  • Underhåll och utbyte av exempelvis kylskåp och spis
  • Övriga installationer eller utrustning som du själv installerat
  • Du kan när som helst på egen bekostnad måla eller tapetsera om det görs på ett fackmannamässigt sätt