Kan jag hyra en festlokal av Svenska Bostäder?

Svenska Bostäder har inga festlokaler. Däremot kan det ibland vara möjligt att hyra den lokala hyresgästföreningens lokal för möte eller fest. Se Hyresgästföreningens webbplats.

Du kan också kontakta Stockholms Stad som hyr ut fest- och möteslokaler. Boka gärna lokal på Stockholms stads webbplats.