Kan jag hyra en festlokal av Svenska Bostäder?

Svenska Bostäder har inga festlokaler. Däremot kan det ibland vara möjligt att hyra den lokala hyresgästföreningens lokal för möte eller fest. 

Du kan också kontakta Stockholms Stad som hyr ut fest- och möteslokaler.