Hur lång är uppsägningstiden för min lokal?

Hyrestiden för din lokal är tre år, vilket innebär att det är så länge du har avtalat att hyra lokalen. Vill du flytta vid hyrestidens slut måste du säga upp hyresavtalet senast nio månader innan dess. Gör du inte det förlängs avtalet i ytterligare tre år. Svenska Bostäder kan i vissa fall försöka att hitta en lösning om du vill flytta i förtid.