Behöver jag ha ett tillstånd för att ändra användningen av min lokal?

Vill du ändra användningen av din lokal måste du först ha tillstånd från oss. I vissa fall krävs också ett godkännande från någon myndighet, vilket i nekande fall kan innebära att användningen inte får ändras trots att vi har godkänt den. Kontakta alltid din lokaluthyrare om du tänker ändra din verksamhet.