Måste jag återställa bostaden om jag renoverat själv?

Har du renoverat själv kan du behöva återställa lägenheten i ursprungligt skick. Alla eventuella arbeten måste vara fackmannamässigt utförda och inte sticka ut när det gäller exempelvis färg och design.