Hur beställer jag fler nycklar?

De flesta nycklar går att kopiera hos valfri låssmed.

I vissa fall är nycklarna spärrade för kopiering. Har du en sådan nyckel ber vi dig kontakta Kundcenter. Det är endast den som står på kontraktet, eller har fullmakt och kontraktinnehavarens legitimation, som kan hämta ut nycklarna.