Kan jag sätta igång en tvättmaskin när som helst under tvättpasset?

Du kan starta en tvättmaskin senast 45 minuter innan passets slut.