Vi är två stycken som har bil hemma hos oss. Hur gör vi för att få två bilplatser?

Vårt system fördelar en plats i taget vilket innebär att ni måste söka plats i två olika omgångar om ni vill ha två platser. När avtalet för den ena bilplatsen är påskrivet kan ni göra en ny intresseanmälan för den andra bilplatsen.