Hur länge ligger en ledig bilplats ute på annons?

Sju dagar.