Hur gör jag för att byta parkeringsplats?

Logga in på Mina sidor och anmäl ditt intresse för den parkeringsplats du önskar byta till. Har du redan två platser behöver du säga upp den ena om du väljer att tacka ja till ytterligare en plats.

Enligt hyresavtalet är det tre månaders uppsägningstid. Det gäller även om du byter plats. Var därför medveten om att ett byte kan innebära dubbla hyror under en period.