Kan ni ta bort ett träd som skräpar ner min balkong?

Vår grundprincip är försiktighet och respekt för träden, som ska finnas till glädje i våra utemiljöer under flera generationer. Att ett träd skymmer eller skräpar ner är inte ett skäl för beskärning eller fällning.