Är lekplatsen säker att leka på?

Våra lekytor ska vara säkra och trygga för barnens lek. Därför besiktas de varje år av en certifierad lekbesiktningsman. Får lekplatsen en allvarlig anmärkning åtgärdas den omgående. Utöver det kontrollerar vi själva lekplatserna varje vecka.

Av säkerhetsskäl är det inte tillåtet att placera lösa möbler och föremål inom två meter från lekredskapen.